PRO BONO právna pomoc Ukrajine

Naša advokátska kancelária bezplatnú právnu pomoc utečencom z Ukrajiny najmä v oblasti občianskeho práva, pracovného práva, podnikania, bývania a pod.

Zobraziť viac

Výkon činnosti oprávnenej osoby pre Register partnerov verejného sektora

Potrebujete zapísať Vašu firmu do Registra partnerov verejného sektora? Naša advokátska kancelária vykonáva činnosť oprávnenej osoby pre zápis do RPVS.

Zobraziť viac

Služby a poradenstvo v oblasti GDPR

Naša kancelária poskytuje právne poradenstvo v oblasti spracovania a posúdenia dokumentácie GDPR, a následne udržanie GDPR compliance. Základné pravidlá…

Zobraziť viac

Právo nehnuteľností vrátane elektronických služieb a autorizácie zmlúv o prevode nehnuteľností

Autorizáciou zmluvy je spísanie zmluvy o prevode nehnuteľnosti, zistenie totožnosti účastníkov tejto zmluvy a ich zástupcov, posúdenie, či zmluva ne…

Zobraziť viac

Obchodné právo

Poskytovanie právnych služieb v oblasti práva obchodných spoločností a obchodného práva tvorí jadro praxe našej advokátskej kancelárie. Obchodné právo …

Zobraziť viac

Občianske právo

Poskytujeme právne služby aj v oblasti občianskeho práva ako je príprava návrhov zmlúv, súčinnosť pri rokovaniach o ich uzavretí, právne analýzy. Občianske.

Zobraziť viac

Pracovné právo

Naša kancelária poskytuje právne poradenstvo v širokej škále záležitostí spadajúcich do oblasti slovenského pracovného práva a to ako na strane …

Zobraziť viac