GDPR poradenstvo

Mgr. Margaréta Šedová získala v roku 2019 v rámci programu Rady Európy Human Rights Education for Legal Professionals (HELP) certifikát o úspešnom absolvovaní kurzu určeného advokátom Ochrana osobných údajov a právo na súkromie

Naša kancelária poskytuje právne poradenstvo v oblasti spracovania a posúdenia dokumentácie GDPR, a následne udržanie GDPR compliance. Základné pravidlá GDPR pre perfektnú ochranu osobných údajov sú: Pochopenie, Nastavenie, Udržateľnosť.

Zároveň poskytujeme právne poradenstvo dotknutým fyzickým osobám, pri uplatňovaní svojich práv na súkromie a ochranu pri spracúvaní osobných údajov.

Právny rámec ochrany osobných údajov a práva na súkromie tvoria nielen právne normy Európskej únie ale aj právne normy Rady Európy ako aj judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva a Európskeho súdneho dvora, ktoré je potrebné posudzovať vo vzájomných súvislostiach.