Obchodné právo

Poskytovanie právnych služieb v oblasti práva obchodných spoločností a obchodného práva tvorí jadro praxe našej advokátskej kancelárie. Keďže naši klienti pochádzajú primárne z podnikateľského sektora, právne služby, ktoré poskytujeme v tejto oblasti, patria medzi tie, ktoré naši klienti najčastejšie potrebujú a vyhľadávajú.

Podieľame sa na riešení právnych otázok súvisiacich so všetkými korporátnymi a prevádzkovými aspektmi podnikania klientov – počnúc výberom vhodnej formy na vykonávanie podnikateľskej činnosti cez jej zriadenie až po priebežnú právnu podporu ich pôsobenia a rozvoja vrátane due diligence

Poskytujeme tiež poradenstvo ohľadom širokej škály obchodných zmluvných dojednaní – od rozličných druhov všeobecných obchodných podmienok cez bežné zmluvy s dodávateľmi, zákazníkmi a ostatnými obchodnými partnermi až po „na mieru ušité“ zmluvy pokrývajúce špecifické dojednania.