Občianske právo

Poskytujeme právne služby aj v oblasti občianskeho práva ako je príprava návrhov zmlúv, súčinnosť pri rokovaniach o ich uzavretí, právne analýzy.

Radi Vám poskytneme právne poradenstvo a služby pri prevodoch vlastníctva , pri ochrane vlastníckeho práva pred neoprávnenými zásahmi iných osôb, pri ochrane nájomných vzťahov, ako aj poradenstvo pri správe bytových domov a ochrane susedských vzťahov.

Pomôžeme vám tiež so zabezpečením pohľadávok a vymáhaním záväzkov.