Na trhu sme od roku 2012

Advokátska kancelária Mgr. Margaréta Šedová poskytuje samostatné právne služby od roku 2012.

Pracovisko advokátskej kancelárie sa nachádza na ulici Sladovnícka 13 v Trnave a príležitostné pracovisko v administratívnej budove Floreát Ideapark na ulici Krajinská č. 32 v Piešťanoch.

Internet nepozná vašu situáciu. Dôverujte len svojmu advokátovi“

Prečo si vybrať našu advokátsku kanceláriu?

Advokácia pomáha uplatňovať ústavné právo fyzických osôb na obhajobu a chrániť ostatné práva a záujmy fyzických osôb a právnických osôb v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, so zákonmi a s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Každý advokát je právnik, no nie každý právnik je advokátom. Právne služby na území Slovenskej republiky poskytujú advokáti, v súlade so zákonom o advokácií a sú poistení pre prípad škody spôsobenej pri výkone povolania. Naša advokátska kancelária má uzatvorené poistene až do výšky 1.500.000 €.

Na Slovensku môžu poskytovať platené právne služby len advokáti, samozrejme, s výnimkou ďalších právnických profesií, ktoré pôsobia v špeciálnych oblastiach, ako sú notári, exekútori, daňoví poradcovia, patentoví zástupcovia. Dávajte si pozor, ak za odmenu poskytujú právne služby ďalšie subjekty. Ponúkajú lacné zakladanie obchodných spoločností, vyhotovovanie zmlúv o prevodoch nehnuteľností, vybavovanie dedičstiev a pod. Svoje služby ponúkajú často na internete alebo formou inzerátov v novinách. Môže ísť o činnosť, ktorá je porušovaním zákona

Máme skúsenosti

Výsledky

Úspešnosť

Potrebujete právnu pomoc?

Zavolajte nám ešte dnes.