Právo nehnuteľností vrátane elektronických služieb a autorizácie zmlúv o prevode nehnuteľností

Autorizáciou zmluvy je spísanie zmluvy o prevode nehnuteľnosti, zistenie totožnosti účastníkov tejto zmluvy a ich zástupcov, posúdenie, či zmluva ne…

Zobraziť viac

Pracovné právo

Naša kancelária poskytuje právne poradenstvo v širokej škále záležitostí spadajúcich do oblasti slovenského pracovného práva a to ako na strane …

Zobraziť viac

Výkon činnosti oprávnenej osoby pre Register partnerov verejného sektora

Potrebujete zapísať Vašu firmu do Registra partnerov verejného sektora? Naša advokátska kancelária vykonáva činnosť oprávnenej osoby pre zápis do RPVS.

Zobraziť viac

Občianske právo

Poskytujeme právne služby aj v oblasti občianskeho práva ako je príprava návrhov zmlúv, súčinnosť pri rokovaniach o ich uzavretí, právne analýzy. Občianske.

Zobraziť viac

Obchodné právo

Poskytovanie právnych služieb v oblasti práva obchodných spoločností a obchodného práva tvorí jadro praxe našej advokátskej kancelárie. Obchodné právo …

Zobraziť viac

Služby a poradenstvo v oblasti GDPR

Naša kancelária poskytuje právne poradenstvo v oblasti spracovania a posúdenia dokumentácie GDPR, a následne udržanie GDPR compliance. Základné pravidlá…

Zobraziť viac
OUR PRICING

Pricing Table

Instantly cordially far intention recommend estimable yet her his. Stimulated discretion impossible admiration in particular conviction up.

Personal

$10 /Mo
 • Preparing and filing certificate
 • rganizational board resolutions
 • Preparation of Stockholder
 • Drafting Corporate Bylaws
 • Company structure and
 • Intellectual property

Business

$49 /Mo
 • Preparing and filing certificate
 • rganizational board resolutions
 • Preparation of Stockholder
 • Drafting Corporate Bylaws
 • Company structure and
 • Intellectual property

Enterprice

$99 /Mo
 • Preparing and filing certificate
 • rganizational board resolutions
 • Preparation of Stockholder
 • Drafting Corporate Bylaws
 • Company structure and
 • Intellectual property