Program Slovenskej advokátskej komory PRO BONO právna pomoc Ukrajine.

Naša advokátska kancelária bezplatnú právnu pomoc utečencom z Ukrajiny najmä v oblasti občianskeho práva, pracovného práva, podnikania, bývania a pod.