Prehľad

Mgr. Margaréta Šedová absolvovala  v roku 2003 Právnickú fakultu Masarykovej univerzity v Brne odbor Právo a právní věda. Po absolvovaní povinnej praxe advokátskeho koncipienta a zložení advokátskej skúšky na Slovenskej advokátskej komore v Bratislave v roku 2007  viedla až do roku 2011 právne oddelenie vo významnej obchodnej spoločnosti so zahraničnou účasťou a celosvetovou sieťou pobočiek v oblasti stavebníctva. Od roku 2012 vykonáva advokátsku činnosť samostatne.

Mgr. Margaréta Šedová získala  v roku 2019 v rámci programu Rady Európy Human Rights Education for Legal Professionals (HELP) certifikát o úspešnom absolvovaní kurzu určeného advokátom Ochrana osobných údajov a právo na súkromie a v rovnakom roku absolvovala v Prahe seminár Legislatíva EU v oblasti rovností mužov a  žien organizovanej Akadémiou európskeho práva (ERA) Trier.

V roku 2021 tiež získala  v rámci programu Rady Európy Human Rights Education for Legal Professionals (HELP) certifikát o úspešnom absolvovaní kurzu Etika advokátov, sudcov a prokurátorov.

 

Kontaktujte ma

    [text* your-phone class:form-control placeholder "Vaše Telefónne číslo]

    Ako dotknutá osoba dávam spoločnosti ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA ŠEDOVÁ s r. o. IČO:52981436, ako prevádzkovateľovi podľa článku 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR súhlas so spracovaním mojich osobných údajov vo vyššie uvedenom rozsahu na účely vybavovania podnetov, poskytovania informácií a to po dobu trvania stanoveného účelu. Tento súhlas som oprávnený  kedykoľvek odvolať. Viac informácií "Podmienky ochrany súkromia".