Mgr. Margaréta Šedová

Vedúci advokát, konateľ

Mgr. Margaréta Šedová absolvovala v roku 2003 Právnickú fakultu Masarykovej univerzity odbor Právo a právní věda.